basınç şalteri

Basınç şalteri, su, yağ, yakıt, hava, gaz ve diğer ortamların basıncını kontrol etmek ve izlemek için kullanılır.

Bir basınç anahtarı, birçok farklı ortamın güvenliğini ve kontrolünü sağlayan çok küçük bir cihazdır. Uygulanan basınç miktarını ölçerek ya da tepki vererek ya da sadece farklı basınç tiplerini azaltmak ya da azaltmak için bir yol sağlayarak, herhangi bir olayın meydana gelmesini önlemek için bir arıza-güvenli cihaz olarak işlev görür.

ortamları
• Basınç şalteri birçok farklı tipte kullanılmaktadır. Bunlar arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kamu hizmetleri ve kimyasal tesisler, makine imalat tesisleri ve kamu binaları bulunmaktadır.
Uygulama
• Bir basınç şalteri tipik olarak bir tür sıvı, gaz, buhar veya elektrik ile bağlantılı olarak kullanılır.
Manuel
• Manuel basınç anahtarı, kişinin yukarı doğru çıkması, açması veya kapatması gereken bir ışık anahtarı gibidir.
Otomatik
• Basınç seviyesi çok yüksek veya düşük olduğunda bir otomatik basınç anahtarı duyulur. İnsan yardımına ihtiyaç duymadan cevap verebilir.
Kullanımları
• Bir basınç anahtarı, buhar veya havanın dışarı atılması için bölmeleri açabilir. Bir makineyi kapatabilir. Belirli bir senaryo için insan veya finansal zararı önleyecek her türlü eylem, basınç anahtarının işlevidir.

Yükleniyor...